Povinnost zpracování energetického průkazu

Připravili jsme pro Vás přehled, kdy se Vás týká povinnost zpracování energetického průkazu dlezákona 406/2000 Sb §7a počínaje od 1. července 2015, abyste se vyhnuli budoucím problémům, pokud by energetický průkaz nebyl vystaven pro objekty, který vlastní obec či město či společenství vlastníků bytových jednotek, tedy SVJ.

Od 1. 7. 2015 pro všechny majitele bytů zcela nová pravidla

Prodej bytové jednotky se od 1.7. 2015 řídí naprosto novými pravidly. Majitel bytu musí žádat PENB písmeně a prokazatelně u SVJ nebo majitele bytového domu. Tato výzva by měla obsahovat účel požadavku PENB, lhůtu do max. 14 dnů od výzvy dodat PENB v ověřené kopii a upozornění na povinnost SVJ nebo majitele, že je to v souladu se zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Jestliže majitel PENB na základě první výzvy nezíská, odešle druhou výzvu s termínem do 7 -10 dnů s tím, že se odkáže na první výzvu a upozorní SVJ či majitele, že pokud PENB neobdrží, bude nucen toto postoupit SEI.

Pakliže ani po druhé výzvě majitel bytu PENB nezíská, pošle kopie korespondence na SEI se stížností a požadavkem aby SEI zajistilo od SVJ nebo majitele PENB. V takovém případě posléze může majitel bytu využít toho, že PENB nedostal a může jej případně nahradit fakturami za energie za poslední 3 roky a nemusí již dále na PENB čekat.

Vzhledem k tomu, že 97% všech bytových domů v ČR nespadá do nejhorší energetické třídy G, je třeba pro majitele bytu energetický průkaz nechat vypracovat a dodat dle požadované výzvy, aby nebyl majitel bytu při jeho záměru poškozen na hodnotě prodávaného majetku, tj. bytové jednotky. Za nedodržení této zaákonné povinosti hrozí majiteli bytového domu či SVJ pokuta až do výše 200 000 Kč a vypracování průkazu i posléze.